Странице

02 новембар, 2012

Štampa knjiga

Štampa knjiga u malom tiražu svakako je najbolje rešenje za autore koji žele da dopru do čitalaca, a da pri tom izbegnu previsoke troškove ofset štampe. Zbog toga smo pripremili poseban program koji uključuje sledeće usluge:
  • prelom teksta sa korekturom;
  • grafička priprema korice;
  • katalogizacija u Narodnoj biblioteci Srbije;
  • štampa 100 autorskih i 5 obaveznih primeraka (za Narodnu biblioteku). 

01 новембар, 2012

Dorotea Pantelić - BOGU I LJUDIMA

Dorotea Pantelić
BOGU I LJUDIMA
(Edicija Autograf, Skriptorijum, Beograd, 2012, broš, A5 format, 69 str.)

Grafičko rešenje korice, priprema i prelom teksta.